Ambassadors

Argentina

Josefina Ballare

Australia

Yu Suk Choi Amy Gelmi Katie Sizeland
Nicholas Welch

Belgium

Arn Mignon

Brazil

Rossana Mara da Silva Moreira Thiré Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr Diego Rafael Nespeque Correa
Fabiana Paim Rosa Rodrigo Silveira Vieira Paulo Sergio Soares Jr
Bruno Utiyama da Silva

Canada

Noémie-Manuelle Dorval Courchesne Suresh Gadde Thomas Willett

China

Xuliang Deng Xingyu Jiang Xuanyong Liu
Jian Ji Jun Wang Xiumei Wang
Kai Zhang Xian-Zheng Zhang Changsheng Zhao
Yufeng Zheng

Germany

Liliana Liverani

India

Kaushik Chatterjee  Santanu Dhara Kaladhar Kamalasanan
Manoj Komath Biman Mandal Neetu Singh
TM Sridhar

Italy

Nicola Contessi Negrini Elena Maria Veroni

Japan

Michiya Matsusaki Atsushi Mahara Sachiko Hiromoto
Sugawara-Narutaki Ayae Ayako Oyane Jun-Ichiro Jo
Masaya Yamamoto Kanjiro Miyata Yoshitomo Honda
Tatsuro Goda

Korea

Seung-Woo Cho Young Bin Choy Dong-Wook Han
Kang Moo Huh Ji Hoon Jeong Yoon Ki Joung
Won Jong Kim Jae Young Lee Hansoo Park

Nepal

Vishwa P Shrivastava

New Zealand

Khoon Lim

Taiwan

Guan-Yu Chen Mei-Chin Chen Yunching Chen
Shang-Hsiu Hu Chun-Jen Huang I-Chi Lee
Tzu-Wei Wang Chia-Ching Wu Chia-Wen Wu

The Netherlands

David Barata Liliana Moreira Teixeira

USA

Brian Aguado Danny Alge Kelly Burke
Lesley Chow Maria Coronel Cole DeForest
Maggie Fettis Woojin Han Julianne Holloway
Claudia Loebel Adrianne Rosales Anita Shukla
C. LaShan Simpson Whitney Stoppel

CONTACT US

For further information, please contact: WBC2020 Conference Secretariat, c/o MCI UK Limited, Durford Mill, Petersfield, Hampshire. GU31 5AZ, United Kingdom. Tel: +44 (0) 1730 715 213